fbpx
ROZVÁŽÍME ÚTERÝ - SOBOTA | DOPRAVA ZDARMA DO 40 MIN | BALNÉ JE ZAHRNUTO V CENĚ |

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu shop.spuntino-liberec.cz je Michal Černý, Americká 890/98, 460 03 Liberec, IČ: 04159756.

Tento nákupní řád shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi tedy nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu shop.spuntino-prosseco.cz (dále jen Prodávající).

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky a jejím potvrzení ze strany prodávajícího.

Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Součástí ceny nabízeného zboží nejsou náklady spojené s balením a dodáním zboží. Na každý nákup je vystavován daňový doklad – faktura, která je předávána společně se zbožím.

Objednání zboží je možné bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu nebo na základě registrace kupujícího prostřednictvím uživatelského účtu. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v objednávce a při registraci na webové stránce. V případě, že kupující uvede nesprávné, nepravdivé nebo neúplné údaje, nese náklady tím vzniklé, jakož i odpovědnost za škodu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti kupujícím. Kupující není oprávněn umožnit přístup a využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet po dobu delší než 90 dnů nevyužívá. Prodávající nenese odpovědnost za fungování uživatelského účtu a vyhrazuje si právo omezit jeho dostupnost, zejména z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

Objednávku zboží z internetového obchodu shop.spuntino-prosseco.cz. lze učinit prostřednictvím internetového obchodu, emailem, nebo telefonicky na kontaktním čísle uvedeného v sekci kontakty. Po zadání objednávky do objednávkového systému a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího se objednávka stává závaznou – na základě platných právních norem je tímto okamžikem uzavřena kupní smlouva.

Kupující odesláním objednávky deklaruje, že není osobou mladší 18 let a souhlasí se skutečností, že jej Prodávající může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění – především pak výzvou k předložení kopie průkazu totožnosti kupujícího.  Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky Kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Zrušit objednávku před vyexpedováním je možné kdykoliv pomocí zaslání emailu na adresu info@spuntino-liberec.cz.

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky zaslané na dobírku nebudou akceptovány. Zboží musí být originálně zabaleno, bez vad a dalšího poškození a v původně zakoupeném množství. Na vrácení zboží je zároveň potřeba upozornit Provozovatele pomocí emailu, odeslaného na email info@spuntino-liberec.cz, obsahující tyto informace: sdělení o odstoupení od smlouvy, příjmení a jméno kupujícího, uvedení čísla objednávky a uvedení čísla bankovního účtu, na který bude Zákazník požadovat vrácení uhrazené částky kupní ceny.  Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi – faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. Z částky nebude odečtena cena poštovného, byla-li připočtena při odeslání objednávky. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Většina zboží nabízeného Prodávajícím je vyexpedováno do druhého pracovního dnů. Doba dodání balíků kurýrní službou trvá obvykle 1-3 dny, tudíž celková doba dodání by neměla přesáhnout 3 pracovní dny. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby kurýrní služby. 

V případě, že Prodávající není schopen zajistit dodání vína v rámci 1 týdne, bude Prodávající o této skutečnosti informovat Kupujícího a dohodnou se na postupu a době dodání.

Platbu za nákup je možno uskutečnit:
1. Převodem na bankovní účet společnosti – zboží je vyexpedováno až po připsání peněžní částky na účet Prodávajícího.
2. Dobírkou – platba probíhá při předávání zboží kurýrní, či doručovatelskou společností.
3. Hotovostní platba při osobním odběru- platba probíhá při předání zboží.

Zákazník má povinnost zboží při přebírání pečlivě zkontrolovat a zjistit jeho správný obsah a také neporušený obal.

Dopravu zakoupeného zboží je možno uskutečnit dle následujících možností.
1. Vyzvednutí osobně v místě výdeje prodejce.
3. Přepravní službou po území celé ČR.

Jednotlivé způsoby plateb a úhrady a jejich ceny jsou viditelné při odesílání objednávky a jejich aktuální nabídka může být různá pro jednotlivé Kupující. Cena dopravy se odvíjí dle způsobu dopravy, který Kupující zvolil a jejich cena je zobrazena při objednávce zboží.
Prodávající je oprávněn zrušit/neakceptovat objednávku (po dohodě s Kupujícím) zejména v případech kdy má oprávněnou pochybnost o plnoletosti, tj. dosažení 18 let ze strany Kupujícího, nebo kdy není schopen doručit zboží v daném termínu a množství, v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává.

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.
Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.10.2020